Preguntes freqüents

Resol els teus dubtes

ALGUN DUBTE?

T'AJUDEM A RESOLDRE ELS TEUS PRIMERS DUBTES

Si heu patit un accident de circulació per culpa del conductor d'un altre vehicle, teniu dret a percebre una indemnització per part de la vostra companyia asseguradora per diversos conceptes: pels danys patits al vostre vehicle accidentat, per les lesions temporals i les seqüeles de l'accident, per la pèrdua d'ingressos del teu treball, i per les despeses derivades del sinistre: medicaments, sessions de fisioteràpia, de desplaçament o bé d'aquells objectes que se t'hagin trencat a l'accident.

És important poder estar degudament assessorat per un advocat especialista en la matèria. Quan tinguis totes les dades de la companyia asseguradora del vehicle causant de l'accident, els hauràs d'efectuar una reclamació per sol·licitar-los una indemnització, en què hauràs d'aportar tots els informes mèdics de l'accident i tots els justificants dels danys i perjudicis que reclamis. La companyia asseguradora t'ha d'efectuar en el termini màxim de tres mesos una Oferta Motivada d'indemnització mitjançant un escrit. Si la companyia rebutja la vostra reclamació, us remetrà una Resposta Motivada justificant els motius d'aquest rebuig.

Sí, sempre que com a conductor puguis demostrar que l'accident no es va produir per culpa exclusiva teva. La llei garanteix el dret a cobrar indemnització si el contrari va tenir part d'aquesta culpa en la col·lisió, és el que s'anomena concurrència de culpes, és a dir, el perjudicat contribueix també en la responsabilitat de l'accident.

Sí, tots els ocupants tenen dret a una indemnització, que s'haurà de reclamar a la companyia asseguradora del vehicle causant de l'accident, sigui aquesta la del vehicle on circulaves o la del tercer, depenent de qui hagi provocat l'accident.

Sí, tens dret a reclamar una indemnització per les lesions que t'hagin causat, però per això hauràs de demostrar el grau de culpabilitat del conductor del vehicle que t'ha atropellat, per exemple, per la velocitat a què circulava o per si va cometre alguna infracció de trànsit abans de l'atropellament.

Pots cobrar des d'uns 35 euros diaris fins a més de 100 euros, i això dependrà de la gravetat de les lesions i del temps que hagis trigat en curar-te. La indemnització es calcula pel temps transcorregut entre el dia que vas tenir l'accident i el dia que et van donar l'alta mèdica o bé es varen estabilitzar les teves lesions. També pots cobrar indemnització per les seqüeles, és a dir, per les lesions que no s'han arribat a guarir.

Normalment els honoraris dels advocats solen estar coberts per la pòlissa d'assegurances del vehicle accidentat, per la qual cosa no suposen cap cost per als clients. Altres vegades, la companyia causant de l'accident podrà ser la que es vegi obligada a abonar aquests honoraris en cas d'haver d’anar a la via judicial. En qualsevol cas, sempre hi ha d'haver un acord entre l'advocat i el client a l'hora d'establir l'encàrrec del tema.

Normalment els terminis són breus, al cap de pocs dies de l'alta mèdica la companyia asseguradora ja t'indemnitzarà si els has efectuat l'oportuna reclamació, però la llei no estableix un termini obligatori per al pagament, dependrà de la reclamació efectuada, de la gravetat de les lesions que hagis patit, de la postura de la companyia contrària i de si per obtenir aquesta indemnització has hagut d'anar a judici o no.

Si heu tingut un accident de trànsit, però heu donat positiu en el control d'alcoholèmia, també teniu dret a ser indemnitzat sempre que no siguis tu el causant de l'accident, en aquests casos podreu arribar fins i tot a haver d'acudir a un judici en funció del grau de l'alcoholèmia, però alhora també podràs reclamar les lesions sofertes i els danys causats al teu vehicle.

En aquest cas, tens dret a ser indemnitzat per la pòlissa de cobertura de l'Assegurança Obligatòria de Viatgers (SOV) de l'empresa de transport públic, així com per la pòlissa de cobertura de la Responsabilitat Civil, si va tenir la culpa del sinistre. L'Assegurança Obligatòria de Viatgers té per finalitat indemnitzar els passatgers quan pateixen lesions en ocasió del desplaçament en un mitjà de transport públic col·lectiu de persones. Si no hi ha culpa de la seva part, només es pot reclamar la indemnització prevista al SOV.

TOP
×