Lesionats greus y mort

Lesions greus i invalideses & Mort

HE PATIT LESIONS GREUS EN UN ACCENT DE TRÀNSIT

Què tinc dret a reclamar?

Puc reclamar danys morals i danys psicològics derivats de l’accident?

En aquests casos, la llei permet reclamar indemnització pels danys morals i psicològics patits a conseqüència de l'accident

Puc reclamar despeses d’adequació de l’habitatge?

Sí, pots reclamar les despeses necessàries per a l'adequació del teu habitatge i del teu vehicle particular

De quant temps disposo per fer la reclamació?

El termini és d'un any des que vas tenir l'accident o es van estabilitzar les lesions

RESOL ELS TEUS DUBTES

Has tingut algun d'aquests accidents?

CONSULTA'NS EL TEU CAS

Són molts els conceptes que la llei permet reclamar en cas d'haver patit un accident de trànsit amb lesions de caràcter greu, entre molts d’altres hi ha el perjudici moral per la pèrdua de qualitat de vida, el sofert pels familiars de grans lesionats, les despeses previsibles d’assistència sanitària futura, les despeses d’adequació del teu habitatge i del teu vehicle, i la indemnització per ajuda de terceres persones per al lesionat.

La característica fonamental en aquest tipus d'accidents amb lesions greus és que, després d'un llarg període de curació, s'inicia un canvi molt important en la vida del lesionat, que sovint provoca nous problemes, com ara el trastorn d'estrès posttraumàtic o la depressió. Davant d'això, la llei té en compte que la indemnització a percebre no només pot contemplar les lesions i seqüeles patides, sinó que cal incloure també molts altres conceptes en funció de cada cas en particular, per la qual cosa és fonamental en aquests casos estar degudament assessorat per un advocat especialista en accidents de trànsit.

És una indemnització complementària que es pot sol·licitar i que es preveu en cas que una seqüela derivada de l'accident arribi als seixanta punts o bé vuitanta sumant les anomenades seqüeles funcionals. A les seqüeles derivades del perjudici estètic, el dany moral complementari es dona quan la puntuació de la seqüela arriba almenys a trenta-sis punts.

És una indemnització complementària que es pot sol·licitar i que es contempla en el cas que el lesionat es vegi impossibilitat per a realitzar gairebé totes les activitats essencials de la vida ordinària, com, per exemple, menjar, netejar-se, vestir-se, entre moltes d’altres. Aquest perjudici s'anomena “molt greu”. Seria només “greu” si el lesionat queda impossibilitat per a realitzar només algunes de les activitats essencials, com ara les relacionades amb el gaudi o el plaer, la vida de relació, l'oci i l'esport.

És la indemnització prevista d'aquelles despeses que hom pugui tenir quan es necessiti l'ajuda de terceres persones per tenir cura i atenció del lesionat, si aquest ha patit seqüeles derivades de l'accident que impliquin una pèrdua de la seva autonomia personal. En segons quins casos cal acreditar mitjançant prova pericial mèdica que el lesionat necessita aquest ajuda.

CONSULTA'NS EL TEU CAS


La llei determina cinc possibles perjudicats que poden ser indemnitzats: el cònjuge vidu, els descendents del mort, els seus ascendents, els germans, i els afins.

El cònjuge vidu rebrà una indemnització per la mort del seu cònjuge. També la parella de fet estable. La quantia de la indemnització vindrà determinada en funció dels anys de convivència. Si hi ha separació legal o de fet, divorci, o s'han iniciat els tràmits per a això, no correspon indemnització.

Els fills de la víctima també tenen dret a ser indemnitzats, i la quantia variarà en funció de l'edat de cadascun d'ells.

Els pares de la víctima també tenen dret a ser indemnitzats, i la quantia variarà en funció de si el fill mort tenia més de 30 anys en el moment del sinistre o menys.

Els germans del mort també tenen dret a ser indemnitzats, i la quantia variarà en funció de la seva edat, segons tinguin fins a trenta anys o més.

Els afins són aquelles persones que han tingut una relació especial amb el mort i perquè puguin ser indemnitzats hauran d'acreditar un mínim de 5 anys de convivència amb la víctima abans de la defunció. Un exemple serien les parelles de fet no registrades, o aquells fills que puguin haver conviscut amb la parella del seu pare o mare. Si aquest/a mor en un accident de trànsit, se'ls considera reunits i per tant tenen dret a ser indemnitzats.

Els diferents perjudicats reben un import fix, però en funció de diferents factors de correcció les indemnitzacions a percebre s'incrementaran. Aquests criteris guarden relació amb l'edat del mort o del perjudicat, la seva situació familiar, el fet que el mort tingués o no cònjuge, fills, o ascendents, així com la seva situació econòmica.

El perjudici personal bàsic: aquelles quantitats fixes a les quals tenen dret els diferents perjudicats en un accident de trànsit amb resultat de mort i que variessin en funció de la seva categoria. El perjudici bàsic és diferent per al cònjuge vidu, que, per als ascendents, els descendents, els germans i els afins.

El perjudici personal particular: aquelles quantitats que s'afegeixen a la indemnització bàsica en funció de diferents situacions familiars, per exemple, si el perjudicat tenen un cert grau de discapacitat, l'estat de dependència d'un menor d'edat respecte al seu pare o mare morts, o si es produeix la defunció del fill únic, entre altres.

El perjudici personal excepcional: aquells perjudicis ocasionats per unes circumstàncies determinades especials, que mereixen ser valorades i indemnitzades.

El perjudici patrimonial: aquelles pèrdues econòmiques sofertes després de la defunció, així com diverses despeses que s'hagin pogut generar.

CONTACTA

Contacte sense compromís

Pots contactar amb mi de diferents maneres: sol·licitant una consulta a través de la pàgina web, escriure al correu electrònic info@accidentesdetraficoabogado.com, mitjançant WhatsApp o trucada telefònica al 629778011 o sol·licitant una cita prèvia a Crec Coworking Sabadell, carrer del Sol núm. 62. CP 08201. Sabadell – Barcelona.

TOP
×