INDEMNITZACIÓ PER CAIGUDA

En transport públic a al carrer

HE PATIT UNA CAIGUDA EN UN TRANSPORT PÚBLIC

Quina indemnització puc reclamar?

T'has donat un cop per una frenada brusca de l'autobús?

Molt possiblement tinguis dret a indemnització

Puc reclamar si la vorera tenia un desnivell i he caigut?

Si la vorera estava en mal estat, pots reclamar a l'administració pública

Quant de temps tinc per poder reclamar?

El termini és d’un any des que vas tenir la caiguda

RESOL ELS TEUS DUBTES

Has patit una caiguda?

CONSULTA'NS EL TEU CAS

Pots reclamar indemnització a càrrec de l'Assegurança Obligatòria de Viatgers (SOV) del transport públic on viatjaves, però si l'accident va ser per culpa d'un tercer també en aquest cas has de reclamar contra la companyia asseguradora del vehicle causant de l'accident.

El més important és no baixar-te de l'autobús sense haver avisat abans el conductor perquè l'aturi i et faciliti un full d'incidències que hauràs d'emplenar i quedar-te amb una còpia. Truca al 112 i agafa dades dels testimonis, ja que possiblement els necessitaràs.

Gairebé sempre, però si es demostra que l'accident va passar per una conducta imprudent teva no podràs reclamar, tret que puguis provar que el conductor de l'autobús o un tercer vehicle implicat també hagin tingut part de la responsabilitat, en aquest cas podràs reclamar per concurrència de culpes.

No conservar el bitllet d'aquell dia o l'abonament del transport utilitzat. No efectuar el comunicat d'incidències per deixar constància del què ha passat; els conductors de qualsevol transport públic tenen l'obligació de fer constar totes les incidències del viatge. No trucar al 112 ni a la policia; trucant al 112 aconseguiràs que et facin una primera assistència mèdica, l'informe del qual et resultarà imprescindible per després poder fer la teva reclamació.

Abandonar el lloc dels fets sense haver recopilat tota la informació necessària per després poder efectuar la reclamació. No prendre totes les dades del vehicle causant, en cas d'un autobús: el nom del conductor, la matrícula del vehicle, el trajecte i la línia utilitzada en aquell moment. No anar de seguida al centre mèdic més proper, mai no deixeu que passin més de 72 hores o tindràs moltes dificultats per després poder reclamar. No presentar una reclamació formal a l'empresa del transport públic amb tota la informació possible i amb totes les dades necessàries perquè puguin localitzar la incidència i fer-ne la tramitació.

CONSULTA'NS EL TEU CAS

Si has sofert una caiguda al carrer o a la via pública, el primer és trucar al 112 per rebre assistència mèdica i poder tenir una declaració de com s'han produït les lesions. També truca a la policia local perquè facin un atestat o un informe dels fets i que deixin constància de l'estat de la via en el moment de la caiguda. Pren també fotografies i procura't testimonis, els necessitaràs.

Si has patit una caiguda a la via pública has de reclamar per responsabilitat de l'administració pública, la qual està obligada a conservar les vies públiques de la seva titularitat en les condicions de seguretat adequades, en virtut de les competències que li estan legalment atribuïdes.

Hauràs de presentar una reclamació contra l'Ajuntament del municipi on vas patir la caiguda. Tens dues opcions: presentar una instància davant del Registre General de l’Ajuntament, o bé tramitar-ho via telemàtica. Hauràs d'efectuar una Reclamació Patrimonial en què hauràs d'adjuntar l'atestat, els informes mèdics, les fotografies i les dades dels testimonis que disposis.

Un cop presentada la reclamació contra l'Ajuntament, cal esperar que ens notifiquin la seva admissió a tràmit i ens donin un número de procediment. Si després d'un termini de 6 mesos l'Ajuntament no ha resolt la nostra reclamació, sigui en un sentit o en un altre, s'entendrà que aquesta ha estat desestimada per silenci administratiu negatiu, per la qual cosa haurem d'anar a la via judicial per reclamar, presentant un recurs davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu.

El termini per presentar la reclamació davant de l'Administració pública per una caiguda a la via pública és d'un any des que es va produir.a de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen.

CONTACTA

Contacte sense compromís

Pots contactar amb mi de diferents maneres: sol·licitant una consulta a través de la pàgina web, escriure al correu electrònic info@accidentesdetraficoabogado.com, mitjançant WhatsApp o trucada telefònica al 629778011 o sol·licitant una cita prèvia a Crec Coworking Sabadell, carrer del Sol núm. 62. CP 08201. Sabadell – Barcelona.

TOP
×